Bleskozvody

 

Pri inštalácii bleskozvodu je nevyhnutné zobrať do úvahy množstvo faktorov. Spomeňme napríklad výšku a tvar budovy, zastavanú plochu či vlastnosti pôdy, na ktorej stavba stojí. Práve preto sa inštaláciou bleskozvodov zaoberá len kvalifikovaný personál.

DLHOROČNÉ SKÚSENOSTI S NÁVRHOM A  REALIZÁCIOU BLEZKOZVODOV.

Prečo potrebujeme bleskozvod?

 

Bleskozvod je zariadenie, ktoré chráni budovy a ich obyvateľov pred devastačnými účinkami úderu blesku. Funkciou bleskozvodu je stiahnuť výboj blesku do kovového jadra bleskozvodu, ktoré je zakopané v zemi. Bleskozvody síce nedokážu úplne ochrániť budovu pred ničivým úderom blesku, no rozhodne minimalizujú možné dosahy a škody na majetku.

 

Úlohou bleskozvodov (hromozvodov) je chrániť objekty, majetok a najmä osoby pred neželanými vplyvmi atmosférických výbojov, pred bleskami s vysokou rázovou energiou elektrického výboja s okamžitými nežiaducimi účinkami na zasiahnutý objekt. Pri údere blesku do chráneného objektu sprostredkujú jeho bezpečný zvod priamo do zeme.

Princíp fungovania aktívneho bleskozvodu

 

S približujúcou sa búrkou stúpne statické napätie v atmosfére, z ktorého je aktívna časť zachytávača schopná sa nabiť až na 15kV, teda nepotrebuje napájanie z cudzieho zdroja!

 

Pri prekročení prahovej hodnoty dochádza k úderu blesku. V tomto okamihu reaguje aktívny bleskozvod vyslaním ústretového výboja skôr ako pasívny zberač. Rozdiel v reakčnom čase sa označuje ako „iniciačný predstih“. Tento ústretový výboj sa spája vysoko nad chráneným objektom s prichádzajúcim hlavným výbojom čím je zjednotený blesk privedený priamo na hrot aktívneho zberača.

 

Ďalej je vedený zvodom do uzemňovača, kde sa rozptýli do zeme. Z toho vyplýva, že aktívny bleskozvod blesky nepriťahuje, ale bezpečne sa spojí len s bleskami v priestore definovanom rádiusmi ochrany a výkonom jednotlivých modelov.

KONTAKT

    Odoslaním formulára súhlasíte so spracúvaním osobných údajov v tomto formulári.

    Slovenská Nová Ves 60, 919 42 Slovenská Nová Ves