Ochrana a spracovanie osobných údajov, práva dotknutej osoby

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlasom so spracovaní osobných údajov povoľuje dotknutá osoba spoločnosti Castitas s.r.o., so sídlom Slovenská Nová Ves 60, 919 42 Slovenská Nová Ves, IČO: 46 55 9493, zapísanej vo verejnom registri vedenom na Okresnom súde v ................, oddiel Sro, vložka ............./V (Ďalej len "Správca"), aby v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov") spracovávala tieto osobné údaje dotknutej osoby:

 

 • meno a priezvisko
 • názov spoločnosti
 • adresa
 • e-mail
 • telefónne číslo

 

Meno, priezvisko, názov spoločnosti, adresa, telefónne číslo a e-mail je nutné spracovať za účelom vypracovania cenovej ponuky a vystavenie faktúry za odovzdané služby. Tieto údaje budú Správcom spracované po dobu 4 mesiacov.

 

Spracovanie osobných údajov

 

Súhlasom so spracovaní osobných údajov udeľuje dotknutá osoba svoj výslovný súhlas s vyššie uvedeným spracovaním. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to zaslaním emailu na info@mrlesenia.sk alebo zaslaním listu na kontaktné údaje správcovskej spoločnosti.

 • Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom

 

Práva na opravu, zabudnutie a prístup k osobným údajom dotknutej osoby

 

Prosím vezmite na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba právo:

 

 • vziať súhlas kedykoľvek späť,
 • vyžiadať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,
 • vyžiadať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov,
 • vyžiadať si u nás výpis týchto údajov a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
 • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov,
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.